Beställning av skräddarsydda släpvagnskapell

Sju steg till ditt måttbeställda släpvagnskapell

  • Välj först modell till din släpvagn.
  • Ange måtten på släpvagnen i kalkylatorn.
  • Välj sedan färg och material till släpvagnskapellet.
  • Bestäm sedan på vilken sida ditt kapell ska öppnas.
  • Välj fästningsanordning till kapellet.
  • Beställ på en gång nödvändiga tillbehör.
  • Kontrollera alla uppgifter och skicka beställningen.

Släpvagnmodeller

Släpvagnskapell  Modeller
Du kan välja mellan plant kapell, plant kapell med brutet tak, högt kapell och högt kapell med brutet tak. Välj först modell. Grafiken hjälper dig att jämföra olika modeller.

Plant kapell

Det lådformade plana kapellet har överlappning på sidorna, en maxhöjd på 30 cm och är svetsat i hörnen. Kapellet fästs med en expanderrem.

Plant kapell med brutet tak

Det lådformade plana kapellet kan också beställas med brutet tak. Den maximala medelhöjden är 30 cm. Övergångarna är kantiga och inte runda. Kapellet fästs med expanderrep.

Högt kapell

Ett högt kapell kännetecknas av att det kan öppnas på alla fyra sidor. För denna kapelltyp behövs en ställning.

Högt kapell med brutet tak

Det höga kapellet som kännetecknas av att det kan öppnas på alla fyra sidorna, kan också beställas med brutet tak.

Måttagningar

Måttagningar av släpvagnskapell
Ange nu noggrant måtten på släpvagnen, för att kapellet ska passa exakt Ange måtten för bredd,längd höjd på kapellet (inklusive överlappningen på sidostyckena). Ange måtten i centimeter.

Färgval

Val av färg på släpvagnskapellet
Välj nu sidenmatt eller högglansigt material samt färg på kapellet.

Sidenmatt

Materialet har en totalvikt på ca 600g/m2. Slitstyrkan är 2000/2000 N/5 cm, ytterligare sitstyrka 200/200 N. Materialet tål från -25grader C till +70 grader C. DIN 75200 100 mm/min, ISO 3795.

Högglansigt

Materialet har en totalvikt på ca 670g/m2. Slitstyrkan är 3000/3000 N/5 cm, ytterligare sitstyrka 220/200 N. Materialet tål från -30grader C till +70 grader C. DIN 75200 100 mm/min, ISO 3795.

Hörn/ Gavlar

Bestäm nu för plant kapell, vilket hörn som ska svetsas och vilket som ska öppnas med spännrem.

Fästanordning

Gör nu följande val:

Ja,

Släpvagnen har spännhakar eller fästkulor på sidostycket. Sedan passar du in avstånden (i cm) mellan spännhakarna/fästkulorna till fästena. Öljetterna på kapellet ska passa exakt …

Nej,

Släpvagnen har inga spännhakar/fästkulor på sidostyckena. Då får du en personlig rekommendation för den ideala längden på expanderremmen och antalet spännhakar/fästkulor.

Tillbehör

Innan du avslutar beställningen, har du möjlighet att beställa ytterligare tillbehör till ett liknande släpvagnskapell. Du kan också beställa tillbehör oberoende av en annan beställning.

Översikt över beställningen av släpvagnskapell

I slutet av kalkylen kan du antingen begära en icke bindande offert eller beställa direkt.